Bij Studio Hanneke fotoshoot online te boeken

Algemene voorwaarden

Fotografie

Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. De klant mag de foto’s onbeperkt en uitsluitend gebruiken voor privé doeleinden. Wil de klant de foto’s voor andere doeleinden gebruiken dan moet dit altijd in overeenstemming met de fotograaf.

Bij een reportage kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor het achter blijven van een bepaalde verwachting van de klant. De fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid dan ook uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor afdrukken die de klant laat maken bij goedkopere aanbieders. De klant kan eventueel op aanvraag professionele afdrukken laten maken bij Studio Hanneke. Als er wordt gekozen voor een goedkopere aanbieder is dit de keus van de klant zelf. Dit met risico dat de kleur, scherpte en de kwaliteit verloren kunnen gaan.

De fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor geleden schade en/of gemaakte kosten.

Indien de fotograaf door ziekte , ander lichamelijk letsel of onmacht niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten.
In degelijke situatie stelt de fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en helpt met het zoeken van een vervangende fotograaf. Studio Hanneke kan geen 100% garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf.

Beeldselectie wordt door de fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Prijzen

De meest actuele prijzen kan u opvragen bij Studio Hanneke, prijswijzigingen voorbehouden

Boekingen & annuleren

Na het boeken van portretten, zwangerschapsshoot, newborn, buiten fotoshoot kan deze geannuleerd worden door bijv. ziekte, overlijden.
Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.
Mocht de cake-smash fotoshoot worden geannuleerd dan brengt Studio Hanneke €25,- in rekening voor het taartje.
Deze kan eventueel ook ingevroren worden voor een later moment.

Bij het annuleren zonder geldige reden van een trouwreportage brengt Studio Hanneke €250,- in rekening.

Fotoarchief

Reportages worden bewaard zolang Studio Hanneke bestaat. Echter na 1 jaar kunnen de beelden worden opgevraagd maar zijn er geen garanties dat deze er nog allemaal zijn. Maakt u dus voldoend kopieën van de beelden.

© Studio Hanneke, alle rechten voorbehouden
.